Om oss

Hvorfor finnes Cowrite?

Hittil har avstanden mellom menneskelig og kunstig intelligens vært altfor stor når det gjelder skriving. Vi kan programmere staving og setningsstruktur, men når det kommer til tonalitet og følelse for når et utropstegn passer bedre enn et punktum, er mennesket fortsatt bedre enn maskiner.
Samtidig stilles det stadig større krav til bedrifters kommunikasjon, og det er helt avgjørende at tekstene som skrives, faktisk når frem. Tilliten til en bedrift kan påvirkes svært negativt av en dårlig skrevet tekst, noe som i sin tur kan bety svekket konkurranseevne. Stadig flere bedrifter sliter med dette, og dagens tidspress gjør det ikke enklere.
Cowrite ble etablert i 2014, med sikte på å kombinere menneskelig finesse med automatiseringens fordeler. I dag er vi først og fremst til stede i megler- og rekrutteringsbransjen, der vi blant annet hjelper bedrifter å kommunisere mer helhetlig og øke den generelle kvaliteten på tekstene.

Hvordan fungerer tjenesten?

Vi begynner alltid med å analysere bedriftens tekster og identifisere det innholdet som kan automatiseres. Innholdet programmeres så inn i vår tekstrobot, som i sin tur stiller brukeren spørsmål. Deretter genererer roboten tekstforslag med flere millioner kombinasjonsmuligheter, og brukeren kan redigere den genererte teksten eller bruke den som den er.
Prosessen tar bare noen minutter, og Cowrite garanterer kvaliteten på den genererte teksten.