Exempel på rekryteringsannonser

Vårt annonsbibliotek innehåller fler än 350 befattningar som vi har kategoriserat per bransch. Annonserna har skapats med Cowrites textrobot. De är gratis att använda och lätta att anpassa efter dina behov. Om du inte orkar skriva själv kan du låta vår textrobot generera en skräddarsydd annons åt dig!

Marknad/Produkt

Marknadsansvarig
Marknadsassistent
Marknadschef
Marketing Manager
Kommunikatör
Brand Manager
Product Manager
Category Manager
Digital Marknadsförare
Content Manager
Social Media Specialist
Social Media Manager
Webbredaktör
CRM-specialist
Webbanalytiker
Marknadsanalytiker
Kundanalytiker
Growth Hacker
Copywriter
Direktmarknadsförare
Eventmarknadsförare
Marknadsanalytiker
Medierådgivare
PR-medarbetare
Informatör
Kommunikatör
Produktutvecklare
Skyltare
Dekoratör
Telemarketingmedarbetare
Varumärkesmarknadsförare
Produktmarknadsförare
Webbkommunikatör

Teknik/ingenjörstjänster

Exploateringsingenjör
Vägingenjör
GIS-ingenjör
Avfallsingenjör
Platschef järnväg
Arbetsledare järnväg
Platschef bygg
Platschef mark/anläggning
Arbetsledare bygg
Arbetsledare mark/anläggning
Energiingenjör
Projektingenjör
Konstruktör elektronik
Konstruktör mekanik
Processingenjör
Testledare

Tillverkning/Produktion

Fabrikschef
Fiskare
Formgjutare
Maskinist
Brevbärare
Produktionsledare
Renhållningsarbetare
Skräddare
Sophanterare
Svarvare

Utbildning

Förskollärare
Grundskollärare 1-7
Grundskollärare 4-9
Gymnasielärare
Idrottslärare
IT-lärare
Lärarassistent
Skoladministratör
Specialpedagog
Adjunkt
Lektor
Vuxenutbildare